Nabízíme bezplatnou skartaci dokumentů

Jsme společnost certifikována pro skartaci dokumentů pro fyzické osoby, státní i privátní právnické osoby.
 

Co skartujeme:

Tiskové papíry potištěné a nepotištěné včetně kovových sponek a drátků do sešívaček.

Papírové kancelářské desky bílé a barevné.

Krabice a kartony.

Pákové pořadače (šanony), plastové eurosložky a kancelářské potřeby obsahující kovové části jsou nepřípustné.

 

Jak skartace probíhá:

Ihned při vjezdu vozidla do areálu je toto nejprve zváženo, poté je materiál určený ke skartaci vyložen v uzavřené hale z vozidla přímo do horizontálního rozvlákňovače, ve kterém dochází ke smíšení materiálu s technologickou vodou, kde za pomocí mlecích orgánů (hvězdicový rotor a stator) dojde v řádu několika minut k jeho rozvláknění na jednotlivá vlákna.

Tento proces je zcela nevratný, dokumenty (vstupní materiál) v žádném případě již nelze "vrátit" do původního stavu. Vozidlo při opuštění areálu je opětovně zváženo, kdy naměřený váhový rozdíl je uveden do skartačního protokolu o ekologické likvidaci.

 

Kontaktní osoba:

Slavomír Pospíšil
603 254 818
583 030 590
slavomir.pospisil@balsac.cz

© 2022 Balsac papermill s.r.o. | whitewolf.cz